23 juni 2023

Op 19 juni kreeg Prinses Laurentien van Oranje een exemplaar van de Kennisagenda Erfelijke Metabole Ziekten aangeboden. De inspirerende bijeenkomst werd bijgewoond door ruim 40 beleidsmakers, experts en belanghebbenden op het gebied van erfelijke metabole ziekten.

UMD heeft in samenwerking met het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten anderhalf jaar aan de samenstelling van de kennisagenda gewerkt. Ben je benieuwd welke 10 belangrijkste onderzoeksvragen en doelstellingen binnen het metabole zorg- en onderzoeksveld in de kennisagenda geprioriteerd zijn? Je leest hem hier: Kennisagenda Erfelijke Metabole Ziekten.


Prinses Laurentien van Oranje samen met programmadirecteuren UMD Clara van Karnebeek en Hans Waterham