22 augustus 2023

Het jaarverslag 2022 van stichting Metakids is nu beschikbaar. Stonden 2020 en 2021 in het teken van de gevolgen van corona, in 2022 domineerden vooral de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Nederland kreeg te maken met prijsverhogingen en inflatie, wat zijn weerslag had op giften van donateurs.  Stichting Metakids koos ervoor de kosten zoveel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd bleven we de verbinding in het metabole veld zoeken, met de focus op de gezamenlijke missie: een behandeling en toekomstperspectief voor ieder kind met een metabole ziekte.  

“We hebben veel stappen voorwaarts kunnen zetten.”, aldus directeur Jan Matthijs van Eendenburg. “We boekten successen, niet alleen op het gebied van fondsenwerving, maar ook bij het bewerkstelligen van een grotere bewustwording van de ernst en impact van metabole ziekten.”

Ook in 2022 vonden er geweldige acties plaats, georganiseerd door vele vrijwilligers door heel Nederland. Het langjarige partnership met de Nationale Postcode loterij werd in 2022 bevestigd en de vaste bijdrage werd verhoogd. Er was sprake van een hernieuwde kennismaking met alle metabole kennis- en researchcentra behorende tot United for Metabolic Diseases (UMD). Een agenderende marketingcampagne ‘En we konden er niks aan doen’ wakkerde het goede gesprek aan over aanpak en oplossingen van metabole ziekten.

Het hele jaarverslag is hier te vinden.