Stichting Metakids is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Actie 3FM SERIOUS REQUEST 

Steun je via de NPO/3FM-website voor 3FM Serious Request één van de fondsenwervende acties, vraag je tegen betaling een plaat aan of doneer je een bedrag? Dan verwerkt Stichting Metakids je naam, e-mailadres, IBAN en giftbedrag, waarna Stichting Metakids je donatie kan uitvoeren en vastleggen in de administratie. Op het ingevulde e-mailadres ontvang je een bevestiging van de betaling. Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven in het donatieformulier, ontvang je na afloop van de actie nog éénmalig informatie van Stichting Metakids over de opbrengst van 3FM Serious Request. 

Je persoonsgegevens gebruikt Stichting Metakids om statistieken van de donaties bij te houden en het succes van de 3FM Serious Request acties te meten. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hier genoemd en buiten NPO/3FM niet gedeeld met andere organisaties. De gegevens van je donatie worden bewaard zolang we dat wettelijk verplicht zijn.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting Metakids neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email of telefoon.

Contactgegevens 

Stichting Metakids
Louwesweg 6K
1066 EC Amsterdam
020 – 612 22 61
info@metakids.nl

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken, een email sturen naar info@metakids.nl of een brief sturen naar bovengenoemd adres. 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 31-05-2024