Richtlijnen

Stichting Metakids voldoet aan de volgende richtlijnen voor goede doelen:

  • Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels)
  • Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’.
  • Erkenningsregeling Goede Doelen
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen
  • Kwaliteitseisen goede doelen van het CBF (Stichting Metakids heeft het CBF Keurmerk).

Klachtenbehandeling

Metakids beschouwt een klacht als een signaal om onze werkzaamheden te verbeteren. Wij streven ernaar om klachten zo snel mogelijk in behandeling te nemen en af te handelen; de termijn waarop bedraagt maximaal 10 werkdagen. Indien wij meer tijd nodig hebben om je klacht te onderzoeken, melden wij dat. Ons klachtenreglement vind je hier.

Metakids heeft ook eigen gedragsregels.