Metakids ondersteunt sinds 2018 het samenwerkingsverband van zes academische metabole centra en patiëntenvereniging VKS: United for Metabolic Diseases (UMD).

Financiering via Metakids

Subsidie aanvragen kunnen worden ingediend tijdens subsidierondes. Informatie over de subsidieronde van 2023 vindt u eind Q1 op deze pagina terug.

Subsidieronde 2023

De subsidieronde wetenschappelijk onderzoek is geopend.

Wetenschappelijk onderzoek is volgens Metakids cruciaal om vooruitgang te boeken in de strijd tegen metabole ziekten. Om deze reden heeft Metakids besloten om, in samenwerking met United for Metabolic Diseases, een subsidieronde uit te zetten en daarmee nieuw wetenschappelijk onderzoek financieel mogelijk te maken.

Meer informatie over de subsidieronde en het formulier voor de vooraanvraag zijn hier te downloaden.

Metakids Guideline Subsidieronde 2023

PDF

Metakids Grant Application Form Call 2023

PDF

Metakids Financial Specification – Full Proposal Prevention Call

XLSX

Metakids Form For Full Proposal Prevention Call 2023

DOCX


Metakids Formulieren

Alle aanvragen en rapportages worden beoordeeld door de onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Metakids,  dat het bestuur van Metakids adviseert. Het bestuur besluit of aanvragen worden gehonoreerd, dan wel financiering van lopende projecten wordt voortgezet.

Voor rapportages van lopende projecten dienen onderzoekers gebruik te maken van de standaard rapportageformulieren en de Guideline (Engelstalig). Rapportages zijn zowel inhoudelijk als financieel. Voor meerjarige projecten zijn naast de eindrapportage ook jaarlijkse tussenrapportages vereist.

Metakids Guideline Grand Application Form

PDF

Metakids Grant Accountability Form – Intermediate Report

DOCX

Metakids Grant Accountability Form – Final Report

DOCX

Metakids Financial Accountability Form

XLSX

Metakids Grant Application Form 2023

DOCX


Metakids Financieringsvoorwaarden

De (Nederlandstalige) Financieringsvoorwaarden van Metakids zijn hier te downloaden:

Metakids Financierings
voorwaarden

PDF


Neem voor meer informatie over financiering van onderzoek via Metakids, ook buiten de subsidie rondes om, contact op met Ina van der Velde, projectmanger onderzoek & bestuurszaken (i.vandervelde@metakids.nl) of via 020- 612 2261.