Wat heeft Metakids tot nu toe bereikt?

Metakids heeft tot nu toe bijna € 10 miljoen euro beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoek naar metabole ziekten. Dankzij alle donaties, van klein tot groot, is dit mogelijk gemaakt.

De grafiek hiernaast geeft weer hoe wij onze donaties besteden. Lees voor meer verdieping onze jaarverslagen, verder op deze pagina te vinden.

Wetenschappelijk onderzoek

We ontvangen per jaar ongeveer 20 onderzoeksaanvragen. Deze aanvragen worden ingediend door onderzoekers die verbonden zijn aan universitair medische centra en universiteiten. In hun aanvraag omschrijven onderzoekers wat ze willen onderzoeken, hoe ze dit willen doen, wat dit gaat kosten en wat dit oplevert voor de patiënt.

Wij sturen deze aanvragen naar naar onze Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Zij beoordelen de aanvragen op verschillende criteria. Op basis van het advies van de WAR kennen we financiering toe. Het aantal onderzoeken dat we financieren, hangt af van onze beschikbare middelen.

Lees meer over onderzoek en het United for Metabolic Diseases (UMD).

Bekijk onze jaarverslagen

Alle aanvragen en rapportages worden beoordeeld door de onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Metakids, dat het bestuur van Metakids adviseert. Het bestuur besluit of aanvragen worden gehonoreerd, dan wel financiering van lopende projecten wordt voortgezet.

Voor rapportages van lopende projecten dienen onderzoekers gebruik te maken van de standaard rapportageformulieren en de Guideline (Engelstalig). Rapportages zijn zowel inhoudelijk als financieel. Voor meerjarige projecten zijn naast de eindrapportage ook jaarlijkse tussenrapportages vereist.

Jaarverslag 2022

Download

Jaarverslag 2021

Download

Jaarverslag 2020

Download

Jaarverslag 2019

Download

Jaarverslag 2018

Download

Meerjarenplan

Download hieronder ons meerjarenplan (2022-2024).

Meerjarenplan

PDF 113 KB

PDF 113 KB