Richtlijnen, keurmerken en integriteit

Metakids voldoet aan de richtlijnen voor goede doelen, beschikt over de relevante keurmerken en heeft reglementen voor personeel, bestuur en adviesorganen. Een garantie voor gevers dat Metakids een betrouwbare goede doelenorganisatie is waaraan je met een gerust hart kunt geven.

Richtlijnen

Stichting Metakids voldoet aan de volgende richtlijnen voor goede doelen:

  • Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels)
  • Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling
  • Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’
  • Erkenningsregeling Goede Doelen
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen
  • Kwaliteitseisen goede doelen van het CBF (Stichting Metakids heeft het CBF Keurmerk)

Keurmerken

Algemeen Nut Beogende Instelling

Metakids heeft een ANBI-verklaring van de belastingdienst. Metakids is hiermee goedgekeurd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een van de voorwaarden om een gift aan een goed doel te kunnen aftrekken van de belasting, zie voor meer info hier. Het RSIN-nummer van Stichting Metakids is: 810094393. Lees via onderstaande banner meer:

CBF Erkenning

Het CBF houdt toezicht op de goede doelen in Nederland. Als goede doelen aan de criteria van het CBF voldoen krijgen zij een zogenaamde erkenning. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Metakids heeft deze CBF Erkenning sinds 2011.

CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont in één oogopslag de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Het paspoort bevat zowel informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via onderstaande banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken:

Integriteitsbeleid

Metakids voert een integriteitsbeleid met als doel misstanden en onregelmatigheden te voorkomen. Om dit te waarborgen zijn er statuten, integriteitsbeleid, beleid voor omgangsvormen , beleid rondom belangenverstrengeling en is er een interne vertrouwenspersoon. Onze gedragsregels vind je hier.

Een vermoeden van een misstand kan door medewerkers worden gemeld langs de weg van een interne meldprocedure, waarbij een oplossing wordt onderzocht binnen de organisatie.

Ook bestaat er de mogelijkheid tot het doen van een externe melding. Voor externe vermeende misstanden is het meldprotocol indien gewenst opvraagbaar via ons contactformulier.

Klachtenbehandeling

Metakids beschouwt een klacht als een signaal om onze werkzaamheden te verbeteren. Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Laat dit ons gerust weten. Wij streven ernaar om klachten zo snel mogelijk in behandeling te nemen en proberen je binnen 10 werkdagen een antwoord te geven. Als we meer tijd nodig hebben om je klacht te onderzoeken, melden wij dat. Ons klachtenreglement vind je hier (klachtenreglement).

Statuten en reglementen

Metakids volgt alle codes en normen uit de erkenningsregels voor goede doelen en heeft dit vastgelegd in zijn statuten en reglementen. De statuten vind je hier.

Metakids heeft reglementen opgesteld voor het bestuur, de directie, de medewerkers en de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Om belangenverstrengeling te voorkomen geldt dat regels inzake (vermeend) tegenstrijdig belang behalve in de statuten ook zijn opgenomen in het reglement van de WAR, het bestuurs- en het directiereglement. De nevenfuncties van bestuur en directie worden jaarlijks vermeld in het jaarverslag.

Voor medewerkers zijn deze zaken intern vastgelegd. De overige reglementen zijn indien gewenst opvraagbaar via ons contactformulier.