Dit is het Cookie Statement van de website metakids.nl

Dit is het Cookie Statement van de website metakids.nl (hierna te noemen: ‘Website’).
Dit statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Metakids (hierna te noemen: ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’), verwerkt van de bezoekers van de Website (hierna te noemen ‘je/jij’ en ‘je/jouw persoonsgegevens’) via cookie technologieën.

Houd er rekening mee dat we verplicht kunnen zijn op grond van wetgeving toestemming van jou te krijgen voor het gebruik van sommige cookie technologieën. Als dit het geval is, zullen wij jou om toestemming vragen wanneer je de Website bezoekt. Als je geen toestemming geeft voor het plaatsen van de cookie, accepteer de cookies dan niet.

Het verstrekken van gegevens zoals hierboven uiteen is gezet, is geen wettelijk of contractueel vereiste en is niet noodzakelijk om een contract aan te gaan.

  1. JOUW RECHTEN

Als je het niet eens bent met het gebruik van cookies, heb je het recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, door je browserinstellingen aan te passen. Meer informatie met betrekking tot intrekking of wijziging van jouw toestemming, activering, de-activering en verwijderen van cookies is te vinden in de instructies via de help-functie van de webbrowser die je gebruikt.

Mocht je toch niet willen dat jouw geanonimiseerde gegevens naar Analytics verzonden worden dan kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Houd er rekening mee dat als je jouw browser instelt om cookies uit te schakelen, de Website mogelijk niet correct werkt en sommige diensten of functies van de Website misschien niet beschikbaar zijn of niet langer probleemloos werken. Je kunt worden gevraagd om sommige informatie of voorkeuren aan te passen of handmatig in te vullen iedere keer dat je de website bezoekt.

Verder kun je contact met ons opnemen door gebruik te maken van de details onderaan deze cookie verklaring, indien je wenst:

  • te weten of we al dan niet je persoonsgegevens verwerken;
  • je gegevens te corrigeren;
  • je gegevens te wissen;
  • je gegevens te beperken; en/of
  • dat wij je gegevens verzenden naar een andere organisatie.

Wij kunnen om aanvullende informatie vragen die nodig is om jouw identiteit te bevestigen. De bovengenoemde rechten zijn niet altijd van toepassing en we zullen per verzoek beoordelen of we actie moeten ondernemen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We zullen zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken omtrent de ondernomen acties. Deze periode kan indien nodig met twee maanden verlengd worden, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. We zullen je binnen een maand van ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke verlening samen met de redenen voor de verlening.

Jij hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als wij niet tijdig reageren of om enige andere reden.

  1.  WIJZIGINGEN

We kunnen dit cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen door een nieuwe versie van ons cookie statement online te zetten.

  1. CONTACTEER ONS

Als je vragen of klachten hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@metakids.nl.