19 februari 2020

Metabool diëtist Heidi Zweers is door het Radboudumc aangesteld tot Junior Principal Clinician. Het is de eerste keer dat een diëtist deze medische titel krijgt. Het academisch ziekenhuis in Nijmegen geeft deze titel aan behandelaars die aan innovatieve patiëntenzorg doen.

Zweers: “Voor veel metabole ziekten vormen diëten een belangrijk onderdeel van een behandeling. Diëtisten vormen daarom onderdeel van het metabole behandelteam.. Deze benoeming laat zien dat ook buiten het metabole onderzoeksveld het belang van diëtiek voor behandeling steeds meer erkend wordt.”
De innovatieve patiëntenzorg van Zweers betreft de inzet van een actometer, een soort stappenteller. “Het Radboudumc is het expertisecentrum voor mitochondriële metabole ziekten, ook bekend als energiestofwisselingsziekten. Voor die patiënten is het belangrijk om te bewegen en gezond te eten.” Patiënten gaan nu door een zogeheten ‘mitostraat’, waarbij ze in enkele dagen door een multidisciplinair team gezien worden, waarbij een compleet leefstijladvies ontstaat. “Ik wil ernaartoe dat we al voor die opname met een actometer meten hoe iemand met deze metabole ziekten zijn of haar energie gebruikt.”

Stofzuigen

“Door hen een week de actometer te laten dragen, krijgen we én zijzelf veel beter inzicht in het echte energiegebruik en dus de energiebehoefte. Er bestaan wel vragenlijsten om het energieverbruik uit activiteit te schatten maar die vragen bijvoorbeeld of je huishoudelijke taken verricht zoals stofzuigen. Veel patiënten zullen dan ‘ja’ invullen maar dat betekent niet altijd hetzelfde. Ik ga er bij het stofzuigen echt even tegenaan: alle kamers op elke verdieping pak ik mee. Iemand met een metabole ziekte en minder energie, verdeelt het stofzuigen misschien over meerdere dagen in een lager tempo. Door niet alleen de activiteiten na te vragen, maar ze ook te meten, kunnen we onze patiënten veel beter advies geven over hoe ze in hun dagelijks leven met hun ziekte kunnen omgaan.”