27 april 2018

Begin 2018 trad Ronald Wanders (Amsterdam UMC) toe tot de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Metakids. "Ik ben bijzonder enthousiast over de plannen voor de toekomst."

Waarom bent u toegetreden tot de Wetenschappelijke Adviesraad van Metakids?
“Ik ken Metakids al sinds de oprichting en draag de organisatie een warm hart toe. Als biochemicus in het AMC ben ik al lang gespecialiseerd in metabole ziekten. Nederland is toonaangevend als het gaat om onderzoek en behandeling van metabole ziekten, maar dat kan nog veel beter! Ik ken alle groepen artsen en onderzoekers goed, en wil mijn goede connecties  en expertise inzetten in de medische raad om de onderlinge samenwerking te vergroten.”

Wat is het belang van Metakids volgens u?
“Metakids maakt metabole ziekten bekend bij mensen en doet er alles aan om geld voor onderzoek in te zamelen. Dat is hoognodig, omdat metabole ziekten toch nog relatief onbekend zijn. De hielprik screent pasgeboren kinderen op steeds meer metabole ziekten. Doordat Metakids de ziekten uit de onbekendheid haalt, kunnen we hopelijk meer onderzoeken financieren.”

Door samenwerking kunnen we van één en één drie gaan maken.

Waar gaat u op letten bij het beoordelen van onderzoeksvragen?
“Ik houd van verbinding. In Nederland zijn zeven centra voor metabole ziekten, elk met een eigen specialisme. Dat is heel goed, maar ik zie ruimte voor verbetering door actief de samenwerking aan te gaan. Zo kunnen we samen vanuit de verschillende centra bouwen aan de hele keten van diagnose tot behandeling en tot meerwaarde komen door actieve samenwerking. Daar zal ik met name op zal letten bij de beoordeling van onderzoeksvragen.”

Is de toekomst hoopgevend?
“Naar mijn mening is de toekomst uiterst hoopgevend. Er zijn op dit moment revolutionaire ontwikkelingen in de techniek op verschillend gebied gaande. Nu hebben we grote mogelijkheden om zowel de diagnostiek als de behandelmethoden te verbeteren. Zo kunnen we de kwaliteit van leven van patiënten met metabole ziekten te verbeteren. Door samenwerking kunnen we van één en één drie gaan maken.”