1 januari 2018

In 2017 trad Bwee Tien Poll Thé (Amsterdam UMC) toe tot de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Metakids.

“Het is een eer om gevraagd te worden. Met interesse en bewondering heb ik gezien hoe Metakids zich in de afgelopen jaren heeft ingezet om financiële middelen beschikbaar te stellen voor onderzoek en zorg van patiënten. Hierdoor is het mogelijk om vele kleine onderzoeken en onderdelen van grote projecten te ondersteunen. Via de wetenschappelijke adviesraad van Metakids wil ik graag bijdragen aan de financiering van onderzoek.“