In de ‘Jong Talent Special’ van Metakids besteden we aandacht aan jonge mensen met een missie. Het zijn nieuwsgierige personen die gepassioneerd zijn over het verkennen van de ingewikkelde werking van het menselijk lichaam. Graag willen ze echte impact maken met medisch onderzoek en bijdragen aan de ontwikkeling van behandelingen die de kwaliteit van leven verbeteren, dan wel levensreddend zijn. Dat klinkt mooi maar is geen makkie. Ze moeten hiervoor een indrukwekkend studiepad afleggen.  Waarbij ze niet alleen heel veel kennis, vaardigheden en ervaring moeten opdoen, maar waarbij ook grote nadruk ligt op kritisch denkvermogen, creativiteit en innovatieve kracht.

Een masterdiploma in de geneeskunde, scheikunde, biomedische wetenschappen of biologie zijn de meest bewandelde wegen. Meer en meer worden bioinformatica en artificial intelligence (AI) van belang voor het wetenschappelijk biomedisch onderzoek. Na afronding van de studie volgt vaak een meerjarige vervolg­opleiding in een deelgebied van de studierichting (bv. subspecialisatie in de geneeskunde: kinderarts, klinisch geneticus, neuroloog; in de laboratorium­disciplines: klinisch chemicus, biochemicus, lab-specialist klinische genetica). Ook is het mogelijk direct na de studie het biomedisch onder­zoek in te gaan veelal  via een 3- of 4-jarig promotietraject (een Ph.D). De jonge onderzoekers in onze ‘Jong Talent Special’ leggen uit hoe hun keuze voor metabole ziekten tot stand is gekomen. Het Ph.D programma biedt een grondige vervolgtraining in onderzoekstechnieken, data-analyse en wetenschappelijk schrijven. Ph.D. programma’s in medisch onderzoek omvatten tevens cursussen, laboratoriumonderzoek en de voltooiing van een proefschrift.

Na het behalen van een doctoraat voltooien veel medische onderzoekswetenschappers een postdoctorale opleiding in binnen- of buitenland om verdere onderzoekservaring op te doen en zichzelf te vestigen als onafhankelijke onderzoekers. Postdoctorale functies duren doorgaans twee tot drie jaar en omvatten het meer zelfstandig uitvoeren van onderzoek onder begeleiding van een mentor of hoofdonderzoeker.

En eigenlijk houdt het studeren van een medisch onderzoekswetenschapper nooit op. Men moet namelijk op de hoogte blijven van de nieuwste onderzoekstechnieken, wetenschappelijke ontdekkingen en wettelijke vereisten. Kiest iemand voor dit beroep, dan kiest hij eigenlijk voor een leven lang leren. Veel researchcentra bieden hiervoor mogelijkheden in de vorm van te volgen workshops en conferenties in binnen- en buitenland. Ook wordt veel gewerkt met e-learning en online cursussen om wetenschappers te helpen bij te blijven op hun vakgebied.

Bovenstaande illustreert dat het ‘Jong Talent’ niet alleen over talent moet beschikken, maar dat tevens doorzettingsvermogen, passie voor het onderzoeksgebied, grenzeloze nieuwsgierigheid en de durf iets nieuws te proberen ook vereisten zijn. Gelukkig zijn er aanstormende, uit het goede hout gesneden onderzoek-toppers! En deze hebben we keihard nodig om de gestelde doelen, te weten; vroege diagnose, passende zorg en effectieve behandeling van metabole ziekten, te bereiken.