8 november 2023

Prof. dr. Ronald Wanders is emeritus hoogleraar Biochemie en Enzymologie van metabole ziekten in Amsterdam UMC – AMC en is sinds begin 2018 onderdeel van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Metakids. Hij vertelt over de taken van deze adviesraad.

Kun je meer vertellen over onderzoek naar metabole ziekten? 

Hoe ziet de rol van de WAR eruit daarbij?

Hoe kiezen de leden van de WAR nu juist dat onderzoek dat gaat bijdragen aan de Metakids missie?

Hoe wordt gecontroleerd of onderzoekstrajecten ook daadwerkelijk de resultaten opleveren die bij de start worden aangegeven?