17 april 2020

Jaro en Dani hebben beiden de metabole ziekte GSD-type 9. Door corona komt alle zorg van het ziekenhuis en de fysio nu thuis te liggen. Hun ouders moeten nu alles zelf doen. Petra vertelt hoe zwaar dit is.